"Floristica"

Kielce, ul. Śniadeckich 4
25-366 Kielce
502 581 672