Alex PH S.C.

Sitkówka Nowiny, ul. Przemysłowa 7
26-052 Nowiny
+41 3465476