Artykuły

 • 29-03-2012 12:22 Warto wiedzieć
  Data ślubu: Najlepiej pobierać się…
 • 29-03-2012 12:17 Warto wiedzieć
  Koszty dotyczące ślubu konkordatowego (kanonicznego):   W Kościele: ślub (200-1000zł) - najczęściej 200-500zł kościelny -…
 • 29-03-2012 12:14 Warto wiedzieć
  Kalendarz pary młodej:12-10 miesięcy wcześniej ·Podjąć decyzję o charakterze ślubnej ceremonii –…
 • 29-03-2012 12:11 Warto wiedzieć
  Tekst przysięgi podczas ceremonii ślubnej w kościele:
 • 29-03-2012 11:44 Warto wiedzieć
  Słowo „kurs” jest najczęściej kojarzone z dwoma ważnymi w życiu człowieka…
 • 29-03-2012 11:40 Warto wiedzieć
  Ksiądz spisujący protokół wydaje dokument polecający wygłoszenie zapowiedzi. Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego …
 • 29-03-2012 11:38 Warto wiedzieć
  Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisano ustawę Konkordatową. W związku z nią i po…
 • 27-03-2012 1:03 Warto wiedzieć
  Ślub cywilny jest prawnym usankcjonowaniem związku małżeńskiego.Jest możliwość brania obu ślubów tzn. ślubu cywilnego i ślubu kościelnego oddzielnie. Ślub…