Zapowiedzi

Ksiądz spisujący protokół wydaje dokument polecający wygłoszenie zapowiedzi. Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego 
wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, 
otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na 
tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie 
spisywany jest protokół przedślubny. Koniecznie musicie pamiętać o tym, że jeżeli należycie do różnych parafii zawiadomienie o zapowiedziach oraz prośbę o nie w 
drugiej parafii musicie złożyć sami osobiście. Następnie należy po zapowiedziach odebrać zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.