Przysięga małżeńska

Tekst przysięgi podczas ceremonii ślubnej w kościele:

Zaczyna Pan Młody:

"Ja ...(imię Pana Młodego) biorę sobie Ciebie... (imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.

Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci."

Te same słowa powtarza następnie Pani Młoda.

Podczas wymiany obrączek Pan Młody mówi:

"(imię Panny Młodej) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego."

Te same słowa powtarza następnie Pani Młoda.


 

Tekst przysięgi w Urzędzie Stanu Cywilnego:

"Świadoma(y) praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że wstepuje w związek małżeński z (imię Panny/Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe."