Kurs przedmałżeński

Słowo „kurs” jest najczęściej kojarzone z dwoma ważnymi w życiu człowieka wydarzeniami. Jednym z nich jest określenie celu, kierunku podróży, w którą zamierza się wyruszyć, a drugim jest podnoszenie swoich kompetencji poprzez uczenie, szkolenie (odbycie kursu). Kurs na miłość łączy te dwa znaczenia. Z jednej strony umożliwia narzeczonym zapoznanie się z najaktualniejszą wiedzą o małżeństwie z drugiej zachęca ich do przemyślenia i zastanowienia się nad tym czy rzeczywiście miłość jest w ich zamiarach celem wspólnej „podróży przez całe życie”.

Kurs na miłość, w relacjach uczestników, jest doskonałą okazją do zatrzymania się w biegu życia i odniesienia swojej relacji do Boga i zastanowienia się nad tym, jaką rolę sprawy religijne będą odgrywały w przyszłym życiu małżeńskim. Zajęcia z zakresu psychologii stwarzają okazję przeanalizowania najistotniejszych kwestii życia rodzinnego takich jak sposoby wzajemnego komunikowania się małżonków, podejście do rodzicielstwa, stosunek do rodziców i teściów. W ramach kursu wiele miejsca poświęca na omówienie zagadnień związanych z seksualnością i planowaniem rodziny. Omawiane są szanse i zagrożenia wynikające ze sfery płciowej.

Kurs na miłość to nowoczesna forma przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa w Kościele katolickim. Prowadzony jest przez osoby odpowiednio przygotowane z wykorzystaniem wielu współczesnych technik i metod przekazu.